Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

lunadeplata
20:42
lunadeplata
20:37
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaredshadow redshadow
19:58
19:56
0145 77bf 500
Reposted fromfenharell fenharell viaredshadow redshadow
lunadeplata
19:55

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. Sprawdzam czego mi brakuje.

Sprawdzam jak daleko jestem od swoich marzeń. Sprawdzam czy je jeszcze mam.

Sprawdzam czy czuję satysfakcję.

Sprawdzam, czy moje życie, moim zdaniem ma sens.

Sprawdzam jaki jest mój cel.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaredshadow redshadow
lunadeplata
19:54
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaredshadow redshadow
lunadeplata
00:12
Na pewno czasami myślisz, że nikt cię nie kocha i jesteś na świecie sam. W takich chwilach pomyśl sobie, że nie jesteś sam. Bez wątpienia istnieje ktoś, kto myśli tak samo, a jedyna osoba, która jest w nim zakochana za rok bierze ślub z jego kumplem. Na pewno. 

January 29 2018

lunadeplata
18:19
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski

January 11 2018

21:24
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

June 10 2018

lunadeplata
20:42
lunadeplata
20:37
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaredshadow redshadow
19:58
19:56
0145 77bf 500
Reposted fromfenharell fenharell viaredshadow redshadow
lunadeplata
19:55

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. Sprawdzam czego mi brakuje.

Sprawdzam jak daleko jestem od swoich marzeń. Sprawdzam czy je jeszcze mam.

Sprawdzam czy czuję satysfakcję.

Sprawdzam, czy moje życie, moim zdaniem ma sens.

Sprawdzam jaki jest mój cel.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaredshadow redshadow
lunadeplata
19:54
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaredshadow redshadow
lunadeplata
00:12
Na pewno czasami myślisz, że nikt cię nie kocha i jesteś na świecie sam. W takich chwilach pomyśl sobie, że nie jesteś sam. Bez wątpienia istnieje ktoś, kto myśli tak samo, a jedyna osoba, która jest w nim zakochana za rok bierze ślub z jego kumplem. Na pewno. 

January 29 2018

lunadeplata
18:19
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski

June 10 2018

lunadeplata
19:55

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. Sprawdzam czego mi brakuje.

Sprawdzam jak daleko jestem od swoich marzeń. Sprawdzam czy je jeszcze mam.

Sprawdzam czy czuję satysfakcję.

Sprawdzam, czy moje życie, moim zdaniem ma sens.

Sprawdzam jaki jest mój cel.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaredshadow redshadow
lunadeplata
19:54
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaredshadow redshadow
lunadeplata
00:12
Na pewno czasami myślisz, że nikt cię nie kocha i jesteś na świecie sam. W takich chwilach pomyśl sobie, że nie jesteś sam. Bez wątpienia istnieje ktoś, kto myśli tak samo, a jedyna osoba, która jest w nim zakochana za rok bierze ślub z jego kumplem. Na pewno. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl