Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2018

lunadeplata
10:20
3123 b0f6

June 10 2018

lunadeplata
20:42
lunadeplata
20:37
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaredshadow redshadow
19:58
19:56
0145 77bf 500
Reposted fromfenharell fenharell viaredshadow redshadow
lunadeplata
19:55

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. Sprawdzam czego mi brakuje.

Sprawdzam jak daleko jestem od swoich marzeń. Sprawdzam czy je jeszcze mam.

Sprawdzam czy czuję satysfakcję.

Sprawdzam, czy moje życie, moim zdaniem ma sens.

Sprawdzam jaki jest mój cel.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaredshadow redshadow
lunadeplata
19:54
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaredshadow redshadow
lunadeplata
00:12
Na pewno czasami myślisz, że nikt cię nie kocha i jesteś na świecie sam. W takich chwilach pomyśl sobie, że nie jesteś sam. Bez wątpienia istnieje ktoś, kto myśli tak samo, a jedyna osoba, która jest w nim zakochana za rok bierze ślub z jego kumplem. Na pewno. 

January 29 2018

lunadeplata
18:19
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski

January 11 2018

21:24
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

May 26 2017

lunadeplata
23:23
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viaDangerousHope DangerousHope

May 25 2017

lunadeplata
20:58
9304 be8c 500
Reposted fromhagis hagis viasectum-sempra sectum-sempra
lunadeplata
20:56
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
lunadeplata
20:55
Reposted fromFlau Flau viasectum-sempra sectum-sempra

March 28 2017

lunadeplata
12:31
Każdy chociaż raz w życiu ma depresję. Niektórym się zdarza dwa razy w roku. Trwająca pół roku.

March 26 2017

lunadeplata
23:26
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:16
0686 bcb1
Reposted fromnoisetales noisetales viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:15

March 22 2017

lunadeplata
23:41
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialifeless lifeless
lunadeplata
23:28
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl