Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

lunadeplata
18:19
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski

January 11 2018

21:24
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

May 26 2017

lunadeplata
23:23
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viaDangerousHope DangerousHope

May 25 2017

lunadeplata
20:58
9304 be8c 500
Reposted fromhagis hagis viasectum-sempra sectum-sempra
lunadeplata
20:56
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
lunadeplata
20:55
Reposted fromFlau Flau viasectum-sempra sectum-sempra

March 28 2017

lunadeplata
12:31
Każdy chociaż raz w życiu ma depresję. Niektórym się zdarza dwa razy w roku. Trwająca pół roku.

March 26 2017

lunadeplata
23:26
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:16
0686 bcb1
Reposted fromnoisetales noisetales viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:15

March 22 2017

lunadeplata
23:41
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialifeless lifeless
lunadeplata
23:28
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viachrzrzrz chrzrzrz
lunadeplata
23:24
5975 aef1 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viachrzrzrz chrzrzrz

March 20 2017

lunadeplata
22:05
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna vialifeless lifeless
lunadeplata
11:41
2115 df1e 500
Reposted fromhagis hagis vialifeless lifeless
lunadeplata
11:34
1538 850f 500
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 16 2017

lunadeplata
22:59
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 03 2017

lunadeplata
20:20
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako vialifeless lifeless
lunadeplata
20:18
Reposted fromjasminum jasminum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
lunadeplata
20:15
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl